Activitati anul 1
Geoinsert

OPTIMIZAREA PROCESULUI DE INSERŢIE A ABSOLVENŢILOR

DIN DOMENIUL GEOGRAFIE PE PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ


Activitatea

Planificarea propusă pentru aprobare

Organizaţia care implementează

Anul I

1.Organizarea unei intalniri cu partenerii implicati in proiect

L 1 (An I)

Beneficiar-lider de parteneriat, Partener naţional 1, Partener naţional 2,  Partener naţional 3

2. Organizarea unei conferinte in care se va lansa proiectul

L 1-2 An I

Beneficiar-lider de parteneriat, Partener naţional 1, Partener naţional 2, Partener naţional 3

3. Achizitia de materiale consumabile, echipamente si informare  si publicitate  necesare desfasurarii activitatilor din primele 12 luni

L 5-8 (An I)

Beneficiar-lider de parteneriat, Partener naţional 1, Partener naţional 2, Partener naţional 3

4. Realizarea unui studiu privind gradul de insertie pe piata muncii a absolventilor din domeniul Geografie si identificarea oportunitatilor de ocupare

L 2-12 (An I)

Beneficiar-lider de parteneriat, Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3

5. Organizarea unei campanii de informare in toate facultatile de geografie din universitatile de stat şi particulare din tara

L 9-10 (An I)

Beneficiar-lider de parteneriat, Partener naţional 1, Partener naţional 2, Partener naţional 3

6. Acordarea unor burse masteranzilor şi monitorizarea standardelor de performanţă

L 12 (An I)

Beneficiar-lider de parteneriat, Partener naţional 1, Partener naţional 2, Partener naţional 3