Activitati anul 2
Geoinsert

OPTIMIZAREA PROCESULUI DE INSERŢIE A ABSOLVENŢILOR

DIN DOMENIUL GEOGRAFIE PE PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ


Activitatea

Planificarea propusă pentru aprobare

Organizaţia care implementează

Anul II

1. Achizitia de materiale consumabile, echipamente si informare si publicitate necesare desfasurarii activitatilor pentru urmatoarele 12 luni

L 1-5 (An II)

 L 8-12 (An II)

Beneficiar-lider de parteneriat, Partener naţional 1, Partener naţional 2, Partener naţional 3

2. Realizarea unui studiu privind noua curricula in domeniul Geografie, pentru ciclurile I si II, pe specializari

L 1-7 (An II)

Beneficiar-lider de parteneriat, Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3

3. Elaborarea unor propuneri privind imbunatatirea sistemului de evaluare a studentilor din ciclul I si II

L 3-9 (An II)

Beneficiar-lider de parteneriat, Partener naţional 1, Partener naţional 2, Partener naţional 3

4. Realizarea unui studiu privind necesitatea introducerii şi generalizarii stagiilor profesionale

L 2-12 (An II)

Beneficiar-lider de parteneriat, Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3

5. Realizarea unei sinteze asupra reformei curriculare in Geografie, ciclul I si II

L 8-12 (An II)

Beneficiar-lider de parteneriat, Partener naţional 1, Partener naţional 2, Partener naţional 3

6. Acordarea unor burse masteranzilor şi monitorizarea standardelor de performanţă

L 1-12 (An II)

Beneficiar-lider de parteneriat, Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3

7. Realizarea unei pagini WEB, în care se va prezenta proiectul

L 1-5 (An II)

Beneficiar-lider de parteneriat, Partener naţional 1, Partener naţional 2, Partener naţional 3