Informatii Contact


UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

CENTRUL INTERDISCIPLINAR DE CERCETARI AVANSATE ASUPRA DINAMICII TERITORIALE

Str. Regina Elisabeta nr. 4-12

Manager proiect: Prof.univ.dr. Ioan IANOŞ, ianos50@yahoo.com, Tel/Fax+40 21 313 84 10

Manager adjunct: Lect.univ. dr. Daniel PEPTENATU, peptenatu@yahoo.fr, Tel/Fax+40 21 313 8410

Responsabil financiar: Danut Florin DUNA