c. Partener 2 - Universitatea Babes Bolyai Cluj Napoca

Lista de experţi actualizată

(valabilă mai 2011)

Adresa web: www.ubbcluj.ro 

Experţi pe termen lung

PETREA Dănuţ – Expert coordonator

COCEAN Pompei –Expert consilier ştiinţific

CIANGĂ Nicolae – Expert consilier ştiinţific

VESCAN Iuliu – Expert informare/diseminare

FODOREAN Ioan – Coordonator relaţii cu partenerii

FONOGEA Silviu – Expert baze de date

MATEI Liliana – Responsabil logistic

MUREŞAN Diana Codruţa – Expert monitorizare financiară

DOMINIC Cristina Felicia – Expert monitorizare tehnică