Grup ţintă

Grup ţintă

Personal cu functii de conducere, monitorizare,evaluare si control in invatamantul superior
Personal implicat in elaborarea politicilor in invatamantul superior
Personal implicat in dezvoltarea si managementul calificarilor la nivel de universitate/facultate

Grup ţintă

Pesonal implicat in dezvoltarea programelor de studii universitare
Experti in evaluare si acreditare din comisiile de asigurare a calitatii in invatamantul superior, la nivel national
Membri ai comisiilor de asigurare a calitatii la nivel de universitate/facultate
Membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universitati si facultati