Legaturi utile
            ·         Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS) Ministerul Finanţelor Publice http://www.fonduri-ue.ro
            ·         Fondul Social EUropean in Romania  http://www.fseromania.ro

            ·         Organismul Intermediar Regional Nord-Est  http://www.fsenordest.ro

·         Organismul Intermediar Regional Sud-Est  http://www.fsesudest.ro

·         Organismul Intermediar Regional Sud-Muntenia http://www.fsesudmuntenia.ro

·         Organismul Intermediar Regional Sud-Vest  http://www.oirsvfse.ro

·         Organismul Intermediar Regional Nord-Vest http://www.runv.ro

·         Organismul Intermediar  Regional Vest http://www.oirposdru-vest.ro  

·         Organismul Intermediar Regional Centru www.oirposdrucentru.ro

·         Organismul Intermediar Regional Bucureşti-Ilfov http://www.oiposdrubi.ro

·         Organism Intermediar Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului  http://www.posdru.edu.ro

·         Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic http://cndiptoi.tvet.ro/  

·         Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă http://www.fse.anofm.ro

·         Pagina oficială a Agenţiei de Implementare Phare „Dezvoltarea Resurselor Umane” Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale:  http://www.mmuncii.ro/ro/domenii/management-fonduri-europene-33-view.html

·         Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative http://modernizare.mai.gov.ro/modules/freecontent/index.php?id=8

·         Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, Ministerul Finanţelor Publice  http://www.mfinante.ro/

·         Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei http://www.inforegio.ro

·         Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Ministerul Finanţelor Publice http://www.minind.ro/fond.html

·         Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu, Ministerul Mediului http:///www.mediu.ro

·         Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Transport, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii http://www.mt.ro

·         Guvernul României http://www.guv.ro

·         Ministerul Muncii, Familiei şiProtecţiei Socialehttp://www.mmssf.ro

·         Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării http://www.edu.ro

·         Ministerul Finanţelor Publice http://www.mefromania.ro  

·         Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii http://www.mt.ro

·         Ministerul Mediului http://www.mmediu.ro

·         Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei http://www.mie.ro  

·         Ministerul  Administratiei Şi Internelor http://www.mai.gov.ro  

·         Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice http://www.anrmap.ro

·         Camera Auditorilor Financiari din România http://www.cafr.ro/

·         Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România: http://www.ceccar.ro/

·         Pagina principală http://europa.eu/

·         Programele Naţionale de Reformă http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/national_en.htm

·         Comisia Europeană http://ec.europa.eu/index_ro.htm

·         Comisia Europeană, Direcţii generale şi servicii http://ec.europa.eu/dgs_ro.htm

·         Direcţia Generală pentru Ocupare, Afaceri Sociale şi Egalitate de Şanse http://ec.europa.eu/dgs/employment_social/index_en.htm

·         Direcţia Generală pentru Politică Regională http://ec.europa.eu/dgs/regional_policy/index_en.htm

·         Direcţia Generală pentru Educaţie şi Cultură http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.html

·         Reprezentanţa Comisiei Europene în România http://www.infoeuropa.ro/jsp/page.jsp?cid=50&lid=1&changeLangEv=1&changeLangEv=1