Obiectivele proiectului


Obiectiv general

  • Obiectivul general este reducerea timpului de insertie a absolventilor din domeniul Geografie pe piata fortei de munca prin reconstructia curiculara si impunerea unor criterii de performanta.

Obiective specifice

  • elaborarea seturilor de competente caracteristice nivelelor structurale: domeniu, specializare, ciclu de invatamant (licenta, masterat), grupuri de discipline, care sa contribuie fundamental la insertia pe piata fortei de munca a absolventilor din domeniul Geografie. Acest obiectiv specific va contribui la cresterea capacitatii institutiilor de invatamant superior geografic de a furniza calificari superioare, adaptate unei piete a fortei de munca foarte dinamice.
  • elaborarea unui model de integrare succesiva a competentelor obținute la nivele inferioare (disciplina, grupuri de discipline, ciclu și forme de invațamant), cu cele obținute la nivele superioare (specializare, domeniu), pentru a optimiza relatia competente-calificare.
  • crearea unui parteneriat activ intre institutiile de invatamant superior, care dispun de programe de studii in domeniu, institutiile si agentii economici ce angajaza absolventi ai acestui domeniu;
  • elaborarea unui set de criterii de performanța in materie de competente pentru absolvenții provenind din domeniul Geografie, ce va contribui la dezvoltarea sistemului de indicatori de referinta, privind asigurarea calitatii in invatamantul superior.
  • crearea in parteneriat cu toate facultatile de geografie din Romania a unui sistem de comunicare permanenta care sa asigure atingerea criteriilor de performanta si obtinerea competentelor care sa determine reducerea timpului de insertie a absolventilor din domeniu geografie pe piata fortei de munca;
  • -propunerea unui curriculum specific pentru fiecare specializare a domeniului, relevand nucleul dur al discipinelor fara de care nu se pot realiza competențele de baza ale absolvenților;
  • elaborarea de programe analitice similare și nu identice pentru disciplinele comune, cu participarea titularilor de discipline.
  • Atingerea obiectivului general va contribui la restructurarea invatamantului superior geografic prin imbunatatirea procesului de predare, invatare si evaluare, in conexiune cu competentele necesare absolventilor pentru insertia pe piata muncii.
  • Atingerea obiectivelor specifice propuse va contribui la cresterea capacitatii institutiilor de invatamant superior de a furniza calificari superioare adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii. De asemenea, prin obiectivele specificie propuse, proiectul va contribui la imbunatatirea managementului universitar si cresterea capacitatii structurilor de invatamant superior geografic, de a furniza calificari in conformitate cu cerintele pietei.