OPTIMIZAREA PROCESULUI DE INSERŢIE A ABSOLVENŢILOR DIN DOMENIUL GEOGRAFIE PE PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ

Inserţia rapidă a absolvenţilor pe piata fortei de munca reprezintă o provocare importantă, având în vedere timpul necesar acestora pentru a se integra în ocupaţiile pentru care au fost pregatiţi. În condiţiile în care noile societăţi bazate pe cunoaştere oferă tinerilor alte condiţii pentru acumularea de cunoştinte se consideră că timpul necesar altadată pentru studierea unui domeniu în învaţămantul superior este exagerat de mare, ceea ce presupune unele cheltuieli in plus. Din acest motiv este necesară o restructurare fundamentala a programelor de studii. Acestea trebuie să optimizeze raportul dintre cunoştintele teoretice şi cele practice, încât să faciliteze orientarea rapidă spre activităţi profesionale de nivel superior. Totodată, cunostinţele fundamentale trebuie să ofere posibilitatea absolvenţilor de a-şi schimba ocupaţiile de-a lungul întregii vieţi şi de a acumula cunoştinte specifice prin programe de învăţare şi pregatire continuă.

Centrul Interdisciplinar de Cercetări Avansate asupra Dinamicii Teritoriale din cadrul Universităţii din Bucureşti a demarat un proiect cu finanţare europeană, ce îşi propune să elaboreze un model practic de optimizare a procesului de inserţie a absolvenţilor din domeniul geografie pe piaţa forţei de muncă.

Implementarea acestui proiect este justificată, pe de o parte de numărul ridicat al studenţilor din acest domeniu, iar pe de altă parte din multiplicarea posibilităţilor de inserţie pe piaţa forţei de muncă. Acestea fac necesară o serie de intervenţii la nivelul sistemului de pregatire, care să ofere competenţe conforme cu noile oportunităţi. Anual facultățile de geografie scot pe piața muncii aproape 5.000 de absolvenți ai ciclului I și circa 1000 provenind de la ciclurile II. Daca avem în vedere doar aceste cifre, putem aprecia importanța inserției rapide pe piața forței de munca a acestor absolvenți. În ciuda faptului că se traversează o perioda de criza, estimam ca potențialul de absorbție al pieței forței de munca este și va ramane foarte ridicat.

Examinarea planurilor de învaţământ în domeniul Geografie ne conduce la concluzia că structura acestora cuprinde discipline cu caracter descriptiv şi mai puţin legate de realitatea pe care o trăim. În acest context, foarte multe discipline sunt pur constatative şi nu contribuie semnificativ la formarea unor competenţe distincte pe piaţa forţei de muncă. Avand în vedere conceptual de „Noua geografie”, lansat de un laureate al premiului Nobel pentru economie în anul 2008 şi prin reconsiderarea geografiei economice, paleta de ocupaţii de care poate beneficia un absolvent din domeniu este tot mai largă.

Crescând posibilităţile reale de inserţie pe piaţa forţei de muncă, trebuie redus timpul necesar de acomodare şi de atingere a parametrilor asteptaţi la locul de muncă. Pentru aceasta, un astfel de proiect, care să conducă la o reformă curriculară în domeniul Geografie este mai mult decat necesar. În acest context general, învațămantul geografic românesc va trebui să cunoască o profundă reformă, apropiindu-se mai mult de societate și de nevoile acesteia.

Cu circa 20.000 de studenți anual, la toate formele de învațamânt, domeniul Geografie este unul cu impact puternic în formarea unei game largi de specialiști. Implementarea proiectului va oferi personalului cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control din învăţăntul superior, un set de bune practici care se pot extrapola la nivelul întregului sistem de învăţământ superior. Experinţa anterioară a membrilor echipei de implementare a proiectului este utilă în elaborarea unor grile de evaluare la nivel de disciplină, specializare şi domeniu. Astfel, în urma implementării proiectului, comisia de specialitate din cadrul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior va beneficia de un sistem eficient de evaluare a programelor de studii universitare din acest domeniu. Acesta va fi un instrument util comisiilor de asigurare a calităţii din instituţiile care propun proiectul, constituindu-se în bune practici aplicabile şi în alte domenii de studiu.

 Structurile de conducere din instituţiile de învăţământ superior geografic au nevoie astazi de proiecţii clare asupra modului în care absolvenţii domeniului geografie pătrund pe piaţa forţei de muncă. Astfel, conducerile facultăţilor de geografie vor dispune de metodologii şi instrumente pentru restructurarea curiculară, iar beneficiile pentru societate prin implementarea unui asemenea proiect vor fi vizibile într-un interval scurt de timp și se vor exprima în performanțele pe care le vor obține angajatorii.

Implementarea acestui proiect va conduce la efecte pozitive asupra absolvenţilor din domeniul geografie, confruntaţi direct cu caracteristicile unei piete a forţei globale şi o societate care necesită forţă de muncă din ce în ce mai calificată, capabilă să realizeze activităţi cu grad ridicat de creativitate şi inovare.