Rezultate anticipate

In conformitate cu activitatile propuse sunt anticipate urmatoarele rezultate:

 • Crearea unui sistem functional de implementare a proiectului prin prezentarea in detaliu a sarcinilor ce revin fiecarui partener, precum si realizarea unui sistem de autoevaluare.
 • Promovarea proiectului in institutiile care vor aplica inovatiile si bunele practici verificate in urma implementarii;
 • Achizitionarea materialelor consumabile necesare pentru primele 12 luni ale proiectului.
 • Studiu asupra starii actuale a sistemului de invatamant geografic, tinand cont de evidenta dezechilibrelor dintre nevoile pietei fortei de munca si oferta educationala geografica. Studiul identifica nevoia de schimbare la nivelul sistemului de pregatire in raport cu noile competente ale calificarilor din domeniu si dinamica pietei muncii.
 • Campanie de informare asupra nevoii de imbunatatire a sistemului de invatamant geografic, la nivelul principalelor categorii de actori din domeniu.
 • Achizitionarea materialelor consumabile pentru desfasurarea activitatilor pentru urmatoarele 12 luni.
 • Studiu privind reforma curiculara propusa, pornind de la competentele pe care trebuie sa le aiba un absolvent, la nivelul fiecarei specializari in functie de nevoile pietei de munca. Anexa va cuprinde cel putin 25 de programe analitice si planuri de invatamant pe fiecare specializare de licenta. proiectul va contribui la dezvoltarea a 20 de programe de licenta si masterat, a 4 ocupatii si o calificare.
 • Metodologie si grile de evaluare la nivel de disciplina (minim 25 grile), specializare (4 grile) si domeniu (1grila).
 • Ghid metodologic privind organizarea practicilor si a stagiilor profesionale la nivelul fiecarei specializari, prezentata intr-un ghid.
 • Studiul sintetic cuprinzand modificarile necesare in planurile de invatamant si modul de integrare functionala a stagiilor profesionale.
 • Autoevaluarea modului de desfasurare a proiectului in primele 24 de luni.
 • Raport privind noile oportunitati de ocupare si modalitatea de adaptare a sistemului de invatamant geografic.
 • Pagina WEB in care se vor prezenta rezultatele proiectului
 • Conferinta  « Insertia pe piata fortei de munca a absolventilor din domeniul Geografie » in care se vor prezenta si se vor dezbate rezultatele proiectului.
 • Diseminarea rezultatelor obtinute in cadrul proiectului in toate facultatile de geografie din universitatile de stat (brosura, suport electronic).
 • Intalnire organizata in cooperare cu Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior, Directia Generala a Invatamantului Superior si cu Agenţia Nationala pentru Calificarile din Invatamantul Superiors si Parteneriat cu Mediul Economic si Social, pentru prezentarea rezultatelor proiectului.
 • Intalnire pentru autoevaluare finala a proiectului si constituirea Consiliului de monitorizare a modului in care se desfasoara procesul de implementare curiculara.